Tanulj és sportolj a MÁV Előre színeiben! 

A Székesfehérvári SZC Bugát Pál Technikum 5 évfolyamos sportolói osztályt indít.

A MÁV Előre SC célja, hogy a sportszerető gyerekeknek egy olyan családias légkört biztosítson, ahol felkészítik őket sportkarrierjükre, és emellett magára az életre is. Fontos alapelv, hogy a fiatalok nemcsak a pályán, hanem az iskolapadban is megállják a helyüket. Akadémiánk missziója, egy sportolói életmodell kialakítása, amely keretein belül már középiskolás korban segítjük tehetségeinket a tanulásban és bevezetünk egy ösztöndíj rendszert. 

Legfontosabb tudnivalók: 

Osztály: 5 évfolyamos, közismereti tanterv és Székesfehérvári SZC Bugát Pál Technikum programtanterv. Ösztöndíj. 

Ágazat: sport

Tervezett szakmai kimenet: Érettségi, 5 1014 20 02 számú Sportedző – sportszervező szakma megszerzése 

Felvehető tanulók száma: 32 fő 

Idegen nyelv: angol vagy német nyelv 

Csoportbontásban tanult tantárgyak: idegen nyelv, 9. évfolyamon matematika, digitális kultúra, gyakorlatorientált szakmai órák

Felvételi követelmény: sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képességfelmérés vizsgálatokon való megfelelés 

A felvételi eljárás rendje: A felvételi eljárás a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 2. mellékletében rögzített felvételi eljárás szerint zajlik. A felvételi pontok számítása a hozott és a központi írásbeli felvételin elért pontok alapján történik. Az adott ágazatra, szakra csak olyan tanuló vehető fel, aki a Képzési és Kimeneti Követelményekben előírt egészségügyi alkalmassági, illetve pályaalkalmassági követelményeknek megfelel. 

A felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módja, szabályai

A felvételi pontok számítása a hozott pontok (matematika, magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv 7. osztály tanév végi, valamint 8. osztály félévi eredményei) és magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik.

A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben részesül a hátrányos helyzetű tanuló, ezt követően az a jelentkező, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, feladat ellátási helye szerinti járás területén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja.

Tanórán kívüli lehetőségek: Felzárkóztatás, szakkör, diákkör 

Jelentkezési határidő: 2024. február 21. 

További információkért érdeklődj a bugattitkarsag@gmail.com vagy a kozpont@mavelore.hu e-mail címen.

Forrás

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skype
Email
Print