Visszatarthatja a törzskönyvet a bank? Jogi tanácsok autóhiteleseknek

kocsis ugyvedi iroda

Sok embert érint Magyarországon a devizaalapú autóhitelek ügye. A fővárosi Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda segítségével az alábbiakban néhány kérdésre igyekszünk választ adni mindazoknak, akiknek aggályaik vannak a saját szerződésükkel kapcsolatban, és nem tudják, mit lehet, vagy mit érdemes tenniük annak érdekében, hogy megvédjék érdekeiket.

Mit tanácsolnak, ha a bank a tulajdonos kérésére sem nem adja ki a törzskönyvet? Per szükséges, vagy van más lehetőség is?
Amennyiben a törzskönyvet a bank felszólításra nem adja ki, akkor peres úton lehet kérni, hogy a bíróság kötelezze a pénzintézetet a törzskönyv kiadására. Más hatékony jogi út nincsen, mert csak a bíróság hozhat a pénzintézetre kötelező erejű, végrehajtható döntést egy ilyen ügyben.

Ha egy ügyfél eldönti, hogy nem hagyja magát és szembemegy a bank álláspontjával, milyen költségekre számíthat peres eljárás keretében?
A peres eljárás illetéke a törzskönyv kiadása iránti perben jelenleg 21.000 Ft. Emellett az ügyvédi munkadíj jelenthet még költséget. Pervesztesség esetén természetesen a másik fél ügyvédi díját is a vesztes fél fizeti.

Nemfizetés és szerződés-megszüntetés esetén, ha már az első öt év eltelt, és az opciós vételi jog is megszűnt, kivonathatja a gépjárművet a bank a forgalomból, a törzskönyv birtokában?
Mindaddig, amíg a bank rendelkezik a törzskönyvvel, illetve vételi joga a nyilvántartásban szerepel, az okmányiroda nem fogja megtagadni a forgalomból való ideiglenes kivonást. Ennek oka, hogy a szerződéssel, vételi joggal és a törzskönyv kiadással kapcsolatos jogvitát az okmányiroda nem fogja tudni eldönteni, ez a bíróságra tartozik. A tapasztalatok szerint ilyen esetekben az okmányiroda az egyszerűbb utat választja, és ha a vételi jog még szerepel a nyilvántartásban, akkor teljesíti a kivonás iránti kérelmet. Megjegyzem, hogy önmagában nem kizárt a szerződésben egy olyan megállapodás a bank és az adós között, hogy a törzskönyvet a hitel teljes visszafizetéséig a pénzintézet magánál tarthatja. Az ilyen megállapodásnak azonban egyértelműnek kell lennie, és így is felmerülhet az ilyen kikötés tisztességtelenségének vizsgálata.

Előbbi eset bekövetkeztekor milyen jogorvoslati lehetőségei vannak a hitelfelvevőnek? Az okmányirodához, vagy más hivatalos szervhez kell jelezni az ellenvéleményt?
A forgalomból való kivonást kimondó határozat ellen fellebbezni lehet az illetékes megyei/fővárosi kormányhivatalhoz. Amennyiben pedig a határozat jogerőre emelkedését megelőzően az ügyfél pert indít a pénzintézet ellen a törzskönyv kiadása iránt, akkor a per eldöntéséig az okmányiroda a forgalomból való kivonás iránti eljárást felfüggeszti.

Van értelme a rendőrségen feljelentést tenni a törzskönyv bank részéről történő önkényes birtoklása miatt?
A törzskönyv 5 éven túli birtokban tartása a rendőrség általános álláspontja szerint nem bűncselekmény, hanem e vita eldöntése polgári bíróságra tartozik. Ezért a törzskönyv kiadás elmaradása miatt rendőrséghez fordulni nem biztos, hogy érdemes.

Példaként 3 millió forint felvett összegre 6-7 milliót kell(ene) visszafizetnie az adósnak, amit már erőn felül sem tud teljesíteni. Ezzel veszélyezteti a saját létfenntartását. Erre lehet valamilyen formában hivatkozni jogszerűen egy esetleges eljárásban?
A rossz jövedelmi-vagyoni helyzet nem akadálya annak, hogy a bíróság kötelezze az adóst az tartozás megfizetésére. A jövedelmi vagyoni helyzetre tekintettel részletfizetés iránti kérelmet lehet előterjeszteni, ill. a peres eljárásban a bíróság a perköltségek alóli költségmentességet engedélyezhet az érintettnek.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skype
Email
Print